Skip to main content

dec
6
wo
Training Effectief communiceren met familie
dec 6 hele dag

Training Effectief communiceren met familie

Samenwerking en goede communicatie met de familie en mantelzorgers is een belangrijk onderdeel geworden van het werk. Op een goede manier in gesprek gaan, is niet altijd makkelijk. Zeker als emoties een rol spelen waardoor we elkaar niet begrijpen. Hierdoor kan soms boosheid of onbegrip ontstaan. Echter wanneer je de communicatiestijl van jezelf maar ook die van de ander kent en begrijpt, kun je beter inschatten hoe de persoon reageert. Dat inzicht zal het contact met familie zeker vergroten.

Goede communicatie tussen zorgmedewerkers, familie en mantelzorgers is het sleutelwoord en het doel van de training ‘Effectief communiceren met familie’. De EVV-ers en PB-ers krijgen een interactieve training, waarin zij:

  • Stil staan bij de sterke en zwakke kanten van de eigen communicatiestijl en laten zien wat het effect hiervan kan zijn op anderen;
  • Oefenen met eigen casuïstiek, kijken naar het gedrag en gevoelens van de ander en reflecteren op eigen gedrag;
  • Met collega’s situaties bespreken, waardoor leren van elkaar centraal staat en de eigen deskundigheid vergroot wordt.

De oefening met de acteur was heel leerzaam. Het was net of de vader écht voor me zat!

Naast de theorie bepalen de praktijksituaties van de deelnemers de invulling van het programma. Met de inzet van een acteur (die diverse communicatiestijlen en soorten gedrag van mantelzorgers vertolkt) oefenen de deelnemers specifiek met eigen ervaringen. Door deze interactieve training ervaren de deelnemers dat zij door goede communicatieve vaardigheden de effectiviteit en kwaliteit van de samenwerking positief beïnvloeden.

Klik hieronder voor de brochure en factsheet en meld je nu aan voor de eerstvolgende open training van 6 december 2023!

Zie ook het LinkedIn bericht over ervaringen uit de praktijk met deze training Effectief communiceren met familie. Neem voor meer informatie over onze trainingen en workshops (ook in-huis) contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl.

jul
4
do
Online workshop GRZ: de basis
jul 4 hele dag

Online workshop GRZ: de basis

DBC profielinformatie, benodigde formatie, inzet van behandelpaden… op welke basis wordt het DBC bepaald en hoe kun je de aanwezige informatie gebruiken om te sturen? Na de workshop ‘GRZ: de basis’ zijn deze basisprincipes van de GRZ je helemaal duidelijk en kun je er in de praktijk direct mee aan de slag!

Heldere uiteenzetting van de DBC’s, kostprijzen en tarieven, prikkelend en motiverend om er direct mee aan de slag te gaan bij de eigen geriatrische revalidatiezorg

De workshop GRZ: de basis is gericht op alle medewerkers op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers en klantbemiddelaren) die in één dagdeel meer grip willen krijgen op het werken met GRZ DBC’s.

Klik hier voor de brochure en flyer of meld je nu aan voor de eerstvolgende open online workshop van 4 juli 2024!

GRZ DBC profielen & tarieven 2024

Download nu ons nieuwe overzicht met alle GRC DBC profielen en bakjes inclusief de tarieven voor zowel de klinische/ambulante CVA trajecten als de trajecten voor overige diagnosen.

Workshop GRZ voor de zorg

Wat wordt er van de zorgmedewerker verwacht op de GRZ? Als zorgmedewerker werken op de GRZ is zeker niet hetzelfde als werken op een long-stay afdeling. In deze workshop staan de uitgangspunten van de GRZ en de vertaling naar wat dit betekent voor het werk als zorgmedewerker centraal.

In één dagdeel het complete overzicht van de belangrijkste inhoudelijke én operationele kaders en achtergronden voor de GRZ. Want de GRZ heeft zijn eigen systematiek en uitdagingen!

GRZ Formatiemodel & Evaluatie GRZ ‘Basis op orde’

Met ons GRZ Formatiemodel bieden wij effectief instrument om de GRZ ook komend jaar haalbaar en betaalbaar te houden! Het kostprijsonderzoek heeft uiteraard ook gevolgen voor de bekostiging van behandel- en zorgformatie op de revalidatie afdelingen. Ook voor het nieuwe jaar hebben wij ons GRZ Formatiemodel weer aangepast aan de nieuwe NZa kostprijzen en profielen. Bieden wij haalbare en betaalbare behandelpaden? Het GRZ Formatiemodel geeft antwoord!

Met onze Evaluatie GRZ ‘Basis op orde’ bieden wij een snelle inventarisatie en beoordeling van de huidige werkprocessen op uw GRZ afdelingen. Het resultaat biedt u direct zicht op uw verbeterpotentieel om uw organisatie nog beter in te richten op de huidige GRZ situatie en toekomstige ontwikkelingen op dit vlak.

Neem voor meer informatie over onze GRZ dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl