Skip to main content

dec
6
wo
Training Effectief communiceren met familie
dec 6 hele dag

Training Effectief communiceren met familie

Samenwerking en goede communicatie met de familie en mantelzorgers is een belangrijk onderdeel geworden van het werk. Op een goede manier in gesprek gaan, is niet altijd makkelijk. Zeker als emoties een rol spelen waardoor we elkaar niet begrijpen. Hierdoor kan soms boosheid of onbegrip ontstaan. Echter wanneer je de communicatiestijl van jezelf maar ook die van de ander kent en begrijpt, kun je beter inschatten hoe de persoon reageert. Dat inzicht zal het contact met familie zeker vergroten.

Goede communicatie tussen zorgmedewerkers, familie en mantelzorgers is het sleutelwoord en het doel van de training ‘Effectief communiceren met familie’. De EVV-ers en PB-ers krijgen een interactieve training, waarin zij:

  • Stil staan bij de sterke en zwakke kanten van de eigen communicatiestijl en laten zien wat het effect hiervan kan zijn op anderen;
  • Oefenen met eigen casuïstiek, kijken naar het gedrag en gevoelens van de ander en reflecteren op eigen gedrag;
  • Met collega’s situaties bespreken, waardoor leren van elkaar centraal staat en de eigen deskundigheid vergroot wordt.

De oefening met de acteur was heel leerzaam. Het was net of de vader écht voor me zat!

Naast de theorie bepalen de praktijksituaties van de deelnemers de invulling van het programma. Met de inzet van een acteur (die diverse communicatiestijlen en soorten gedrag van mantelzorgers vertolkt) oefenen de deelnemers specifiek met eigen ervaringen. Door deze interactieve training ervaren de deelnemers dat zij door goede communicatieve vaardigheden de effectiviteit en kwaliteit van de samenwerking positief beïnvloeden.

Klik hieronder voor de brochure en factsheet en meld je nu aan voor de eerstvolgende open training van 6 december 2023!

Zie ook het LinkedIn bericht over ervaringen uit de praktijk met deze training Effectief communiceren met familie. Neem voor meer informatie over onze trainingen en workshops (ook in-huis) contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl.

jan
9
di
EVV Opleiding met Plus (reeds gestart)
jan 9 hele dag

EVV Opleiding met Plus

De EVV’er is niet meer weg te denken als contactpersoon tussen cliënt, familie en de andere zorgverleners. Zij zijn de spil in de organisatie als het gaat om de juiste coördinatie en het borgen van de continuïteit van zorg. Hiervoor hebben zij wel de juiste kennis en vaardigheden voor nodig. Met onze EVV opleiding bieden wij -in nauwe samenwerking met de praktijk – de EVV’er deze benodigde accurate kennis en vaardigheden. Hierdoor is de EVV opleiding dé uitkomst om de deskundigheid van de zorgmedewerkers te vergroten.

Dosaris biedt als gecertificeerde opleider de EVV opleiding met een Plus.

CZO erkende opleiding

Onze College Zorg Opleidingen (CZO) erkende opleiding leidt op tot het diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, welke landelijk erkend is door de VVT-branche en gebaseerd op de, door het CZO vastgestelde, eindtermen van de landelijke opleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende.

Data opleidingsdagen 2024

9 januari 2024 (intro) 16 januari 29 januari 13 februari
27 februari 12 maart 26 maart 9 april
23 april 7 mei 21 mei 4 juni
2 juli (examen) 9 juli (herkansing)

De doorlooptijd van de open EVV-plus opleiding is minimaal 12 lesdagen in 6 maanden (inclusief vakantie). Locatie van de opleiding is in Houten, goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als de auto.

Opleidingskosten

De opleidingskosten voor deze klassikale opleidingsdagen inclusief opleidingsmaterialen bedragen € 1950. De opleiding vindt doorgang vanaf 12 deelnemers. De kosten zijn exclusief de inschrijving en verstrekking van het diploma College Zorg Opleiding (CZO).

Klik hieronder voor de flyer, de uitgebreide brochure en het formulier om u aan te melden voor de EVV opleiding met Plus:

EVV trainingen

Dosaris biedt naast de uitgebreide EVV opleiding ook EVV trainingen zowel in-huis op uw eigen locatie als open training aan.

Training EVV op maat

Veel zorgmedewerkers ambiëren de EVV functie, maar zijn niet altijd in staat om een langdurig opleidingstraject tot EVV’er te volgen. Dosaris biedt de mogelijkheid om een ‘EVV training op maat’ samen te stellen waarin wij gezamenlijk de inhoud en omvang van het programma bepalen. In onze brochure staan onderstaande bouwstenen beschreven die we dan samen op maat gaan maken:

  • Persoonsgerichte Zorg
  • Wet- en regelgeving
  • Communicatie
  • Coördinatie en samenwerking

Onze training ‘EVV op maat’ bestaat uit een interactief programma met veel praktijksituaties. De deelnemers werken met materialen en voorbeelden uit de eigen organisatie. Zo gaan uw zorgmedewerkers direct aan de slag met de nieuwe kennis en vaardigheden in uw dagelijkse praktijk!

De training bieden wij aan op uw eigen locatie. De doelgroep is verzorgenden op minimaal niveau 3 in een verpleeg- of verzorgingshuis, de thuiszorg, bij kleinschalig wonen of die werkzaam zijn in vergelijkbare functies.

Wij komen graag langs om samen met u een EVV training op maat te maken. Mail ons via info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706.

Training ‘De EVV-er klaar voor Wet zorg & dwang!’

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft in de ouderen- en de gehandicaptenzorg de wet BOPZ vervangen. Deze wet betekent voor de organisatie een ander beleid en een andere werkwijze met nieuwe taken en rollen in de dagelijkse praktijk. Het belang van de cliënt staat nu nog meer centraal. EVV’ers kunnen de rol als zorgverantwoordelijke gaan invullen. Maar zijn jullie EVV’ers klaar om deze taak en rol op zich te nemen? Hoe kom je op voor je belangen en behoeften van je cliënt? Hoe en met wie besluit je om onvrijwillige zorg op te nemen? Wat is het beleid en mogelijkheden van je organisatie? Hoe neem je onvrijwillige zorg op in het zorg(leef) plan?

Deze training bieden wij aan op de eigen zorglocatie, klik op onderstaande button voor meer informatie over onze WZD trainingen: 

Training ‘Effectief communiceren met familie’

Samenwerking en goede communicatie met de familie en mantelzorgers is een belangrijk onderdeel geworden van het werk. Goede communicatie tussen zorgmedewerkers, familie en mantelzorgers is het sleutelwoord en het doel van de training ‘Effectief communiceren met familie’, een interactieve communicatietraining voor EVV’ers.

Deze training bieden wij aan op de eigen zorglocatie, klik op de onderstaande button voor meer informatie over deze training:

jul
4
do
Online workshop GRZ: de basis
jul 4 hele dag

Online workshop GRZ: de basis

DBC profielinformatie, benodigde formatie, inzet van behandelpaden… op welke basis wordt het DBC bepaald en hoe kun je de aanwezige informatie gebruiken om te sturen? Na de workshop ‘GRZ: de basis’ zijn deze basisprincipes van de GRZ je helemaal duidelijk en kun je er in de praktijk direct mee aan de slag!

Heldere uiteenzetting van de DBC’s, kostprijzen en tarieven, prikkelend en motiverend om er direct mee aan de slag te gaan bij de eigen geriatrische revalidatiezorg

De workshop GRZ: de basis is gericht op alle medewerkers op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers en klantbemiddelaren) die in één dagdeel meer grip willen krijgen op het werken met GRZ DBC’s.

Klik hier voor de brochure en flyer of meld je nu aan voor de eerstvolgende open online workshop van 4 juli 2024!

GRZ DBC profielen & tarieven 2024

Download nu ons nieuwe overzicht met alle GRC DBC profielen en bakjes inclusief de tarieven voor zowel de klinische/ambulante CVA trajecten als de trajecten voor overige diagnosen.

Workshop GRZ voor de zorg

Wat wordt er van de zorgmedewerker verwacht op de GRZ? Als zorgmedewerker werken op de GRZ is zeker niet hetzelfde als werken op een long-stay afdeling. In deze workshop staan de uitgangspunten van de GRZ en de vertaling naar wat dit betekent voor het werk als zorgmedewerker centraal.

In één dagdeel het complete overzicht van de belangrijkste inhoudelijke én operationele kaders en achtergronden voor de GRZ. Want de GRZ heeft zijn eigen systematiek en uitdagingen!

GRZ Formatiemodel & Evaluatie GRZ ‘Basis op orde’

Met ons GRZ Formatiemodel bieden wij effectief instrument om de GRZ ook komend jaar haalbaar en betaalbaar te houden! Het kostprijsonderzoek heeft uiteraard ook gevolgen voor de bekostiging van behandel- en zorgformatie op de revalidatie afdelingen. Ook voor het nieuwe jaar hebben wij ons GRZ Formatiemodel weer aangepast aan de nieuwe NZa kostprijzen en profielen. Bieden wij haalbare en betaalbare behandelpaden? Het GRZ Formatiemodel geeft antwoord!

Met onze Evaluatie GRZ ‘Basis op orde’ bieden wij een snelle inventarisatie en beoordeling van de huidige werkprocessen op uw GRZ afdelingen. Het resultaat biedt u direct zicht op uw verbeterpotentieel om uw organisatie nog beter in te richten op de huidige GRZ situatie en toekomstige ontwikkelingen op dit vlak.

Neem voor meer informatie over onze GRZ dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl

okt
10
do
Online workshop GRZ: de basis
okt 10 hele dag

Online workshop GRZ: de basis

DBC profielinformatie, benodigde formatie, inzet van behandelpaden… op welke basis wordt het DBC bepaald en hoe kun je de aanwezige informatie gebruiken om te sturen? Na de workshop ‘GRZ: de basis’ zijn deze basisprincipes van de GRZ je helemaal duidelijk en kun je er in de praktijk direct mee aan de slag!

Heldere uiteenzetting van de DBC’s, kostprijzen en tarieven, prikkelend en motiverend om er direct mee aan de slag te gaan bij de eigen geriatrische revalidatiezorg

De workshop GRZ: de basis is gericht op alle medewerkers op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers en klantbemiddelaren) die in één dagdeel meer grip willen krijgen op het werken met GRZ DBC’s.

Klik hier voor de brochure en flyer of meld je nu aan voor de eerstvolgende open online workshop van 10 oktober 2024!

GRZ DBC profielen & tarieven 2024

Download nu ons nieuwe overzicht met alle GRC DBC profielen en bakjes inclusief de tarieven voor zowel de klinische/ambulante CVA trajecten als de trajecten voor overige diagnosen.

Workshop GRZ voor de zorg

Wat wordt er van de zorgmedewerker verwacht op de GRZ? Als zorgmedewerker werken op de GRZ is zeker niet hetzelfde als werken op een long-stay afdeling. In deze workshop staan de uitgangspunten van de GRZ en de vertaling naar wat dit betekent voor het werk als zorgmedewerker centraal.

In één dagdeel het complete overzicht van de belangrijkste inhoudelijke én operationele kaders en achtergronden voor de GRZ. Want de GRZ heeft zijn eigen systematiek en uitdagingen!

GRZ Formatiemodel & Evaluatie GRZ ‘Basis op orde’

Met ons GRZ Formatiemodel bieden wij effectief instrument om de GRZ ook komend jaar haalbaar en betaalbaar te houden! Het kostprijsonderzoek heeft uiteraard ook gevolgen voor de bekostiging van behandel- en zorgformatie op de revalidatie afdelingen. Ook voor het nieuwe jaar hebben wij ons GRZ Formatiemodel weer aangepast aan de nieuwe NZa kostprijzen en profielen. Bieden wij haalbare en betaalbare behandelpaden? Het GRZ Formatiemodel geeft antwoord!

Met onze Evaluatie GRZ ‘Basis op orde’ bieden wij een snelle inventarisatie en beoordeling van de huidige werkprocessen op uw GRZ afdelingen. Het resultaat biedt u direct zicht op uw verbeterpotentieel om uw organisatie nog beter in te richten op de huidige GRZ situatie en toekomstige ontwikkelingen op dit vlak.

Neem voor meer informatie over onze GRZ dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl