Skip to main content

Best Practice 8,9Doel: Het is de uitdaging voor de Specialist Ouderengeneeskunde (SO), de teamleider paramedici en/of locatiemanager om de weegschaal tussen de vraag en belastbaarheid van de cliënt aan de ene kant en de theoretische formatie voor behandelaren in de DBC’s aan de andere kant in balans te brengen en te houden. Met de inzichten en ervaringen uit deze tweedaagse training is een praktische vertaling naar uw eigen organisatie snel gemaakt.

Van de deelnemers krijgt deze training als rapportcijfer gemiddeld een 8,9.

Docent is erg bekend met de materie, super
Weet goed in te gaan op vragen en praktijksituaties
Heldere uitleg van een ingewikkelde materie
Zeer nuttig voor de interne sturing, juist ook op microniveaus
Ik had een andere, minder praktische cursus verwacht
Interactief!
Handig voor de hele organisatie
Zeer bruikbare informatie om in de praktijk mee aan de slag te gaan
Share