Om aanspraak te kunnen maken op de extra financiële middelen welke vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschikbaar worden gesteld, wordt een gedegen onderbouwing van de organisatie gevraagd. Tenminste 85% van het kwaliteitsbudget moet aantoonbaar besteed worden aan de extra inzet van zorgmedewerkers!

Begroting én kwaliteitsplan

Zowel het begrotingsmodel als het kwaliteitsplan moeten een verantwoording bieden voor de besteding van dit kwaliteitsbudget. Vervolgens zal de organisatie moeten laten zien dat zij het kwaliteitsplan in praktijk hebben gebracht. Een succesvolle uitvoering van het kwaliteitsplan vergt de juiste inrichting van condities op gebied van capaciteitsplanning!

Tijdens de workshop Capaciteitsplanning en het kwaliteitskader besteden we aandacht aan de huidige ontwikkelingen en de invloed hiervan op het capaciteitsbeleid binnen uw instelling.

Aan het einde van de workshop heeft u inzicht in hoe het proces binnen uw eigen organisatie effectief doorlopen kan worden.

Het procesmodel geeft antwoord op vragen als welke input noodzakelijk is en hoe u het sluitend krijgen van de personele inzet en het rooster zelf kunt optimaliseren!

Share