Skip to main content

Op weg naar een gezonde balans tussen merkbaar én meetbaar in de Ouderenzorg

Toezichthouders en bestuurders van zorgorganisaties in de ouderenzorg staan voor belangrijke keuzes om hun informatievoorziening en dashboards in te richten voor de toekomst. De veranderingen in de regelgeving en stelselwijzigingen vereisen een andere kijk en sturing van
een zorgorganisatie.

Cruciaal hierbij is een goede balans tussen de bedrijfskundige en kwalitatieve indicatoren die zicht geven op het meetbare en merkbare deel van een zorgorganisatie. Hoe ziet een eigentijds dashboard voor een zorgorganisatie eruit? Advisaris organiseert nu een informatieve middagsessie, speciaal voor bestuurders en toezichthouders.

Voor meer informatie zie de brochure: Sessie dashboard voor bestuurders en toezichthouders

Share