Skip to main content

Voor veel bewoners is de huiskamer een fijne ontmoetingsplek waar zij samen met andere bewoners van de zorgorganisatie aandacht krijgen van betrokken huiskamermedewerkers, gastvrouwen/-heren en vrijwilligers.

Deze medewerkers krijgen steeds vaker te maken met uiteenlopend gedrag. Weten niet altijd goed hoe te reageren op vragen die bewoners stellen vanuit onmacht of verwarring.

Hoe werk je prettig met al deze verschillende karakters als gehele groep in de huiskamer, welke activiteiten kan je nu het beste wel of juist niet doen?

Hiervoor zijn goed uitgeruste medewerkers nodig die enthousiast en kundig de bewoners kunnen begeleiden in een veilige en gezellige omgeving. Onze vaardigheidstraining ‘Aandacht voor bewoners op de huiskamer’ biedt de gastvrouwen/-heren en vrijwilligers hiervoor veel handvatten.

 

 

 

 

Het is de verantwoordelijkheid van uw gastvrouw of gastheer om een goede sfeer te creëren en afleiding te bieden. Veel gastvrouwen, gastheren of vrijwilligers zijn vaak gewend aan het één-op-één contact met bewoners en hebben geen ‘zorgachtergrond’. Het werken met bewoners binnen een groep in een huiskamersetting vraagt vandaag de dag om hele specifieke vaardigheden.

Deze training is een handreiking voor vrijwilligers en gastvrouwen en -heren en wordt op de eigen locatie aangeboden, zie onze flyer ‘Specifieke Vaardigheden’ en brochure ‘Training Aandacht voor bewoner in de huiskamer’ voor meer informatie.

Share