Skip to main content

Supervisie & Coaching

18 januari 2016

Supervisie & Coaching zorgGewijzigde budgettering, fusies, nieuwe wet & regelgeving, verbeterde bedrijfsprocessen met nieuw geïmplementeerd Elektronisch Cliënten Dossier. Zorgorganisaties zijn aan vele veranderingen onderhevig. Dit vraagt van leidinggevenden dat zij flexibel en adequaat inspelen op deze nieuwe een veelal complexe ontwikkelingen.

Ballen in de lucht
Hierbij spelen competenties als reflectie op eigen handelen, helicopterview, informatie analyse, innovatief & kostenbewust handelen en begeleiding van medewerkers in deze veranderingen een belangrijke rol. Supervisie & Coaching ondersteunt de leidinggevende in de dagelijkse dynamiek om “alle ballen in de lucht te houden” en daarbij de beoogde leiding te geven.

Nieuwe competenties
Door het aanbieden van een supervisie- of een coaching traject kunnen uw leidinggevenden zich persoonlijk ontwikkelen, nieuwe competenties eigen maken door te reflecteren op hun handelen. Supervisie & coaching (zowel individueel of aan een team) zijn beiden een vorm van deskundigheidsbevordering. Voorop staat persoonlijke ontwikkeling, het uitbreiden van de competenties in leidinggeven en zelfsturing. De keuze voor supervisie of coaching hangt af van de vraagstelling, doelen en gewenste resultaten van uw leidinggevende.

 

Button Text

Share