Skip to main content

Omaha SystemsHet Omaha System is een beproefde classificatie voor de gezondheidszorg. Het biedt eenheid van taal voor het maken van transparante zorgplannen en is uitgegroeid tot het meest gebruikte classificatiesysteem voor de wijkverpleging. Dosaris brengt nu, als Omaha System erkend opleidingsinstituut, de training ‘Aan de slag met Omaha System’. In één dag eenheid van taal binnen uw eigen zorgorganisatie!

Heldere taal
Het Omaha System is een voor medewerkers helder classificatiesysteem waarin zowel aandachtsgebieden en acties als uitkomsten voor cliënten worden vastgelegd. Het Omaha System bestaat uit een heldere terminologie, duidelijke termen die door de verschillende niveaus snel zijn op te pakken. Hierdoor is continuïteit van zorg beter te waarborgen en is één dossier haalbaar in thuiszorg, langdurige zorg en GRZ zorg. Dus een mooie keuze voor een heldere taal!

Doel training
Na afloop van de training verstaat en spreekt elke deelnemer de taal van Omaha, zodat gestructureerde communicatie met elkaar en met de cliënt eenduidig en helder is.

Training ‘Intramuraal overstappen op Omaha’

In de extramurale zorg is er volle tevredenheid over het werken met het Omaha system. Veel zorgorganisaties overwegen dan ook intramuraal met het Omaha System als eenheid van taal en nieuw classificatiesysteem te gaan werken. Dit geeft vele voordelen, zo kan het dossier van de extramurale cliënt direct overgeschakeld worden in de nieuwe setting, medewerkers spreken dezelfde taal, zorgplannen zijn overzichtelijker en managementinformatie is eenduidig voor de gehele organisatie!

Nieuw gereedschap
Met de training ‘Intramuraal overstappen op Omaha’ bieden wij binnen één dag praktische handvatten om de overgang naar het Omaha System gereedschap ook intramuraal tot een succes te maken!

De omschakeling naar het classificatiesysteem Omaha vraagt naast een andere wijze van denken en handelen van zorgmedewerkers ook aanpassingen van de dossieropbouw, de digitale systemen en niet te vergeten de hieraan gelieerde bedrijfsprocessen. Tijdens de training besteden wij stap voor stap aandacht aan zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten van dit implementatietraject.

Aan de slag!
Met de kennis, praktijkervaringen en eigen resultaten van de training kunnen deelnemers direct aan de slag om het implementatietraject Omaha System binnen de eigen intramurale ouderenzorg succesvol te starten.

Share