Skip to main content

GRZDe DBC’s voor de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) zijn regelmatig aangepast. Door de ambulante DBC’s zijn er interessante opties ontstaan voor de inzet van behandelaren. Juiste behandelpaden en een passende formatie-inzet zijn dé succesfactoren voor een effectieve organisatie van de GRZ. Zijn uw behandelpaden en formatie-inzet afgestemd op de gewijzigde profielinformatie van de DBC’s?

Van theorie naar eigen praktijk
In deze geaccrediteerde praktische training wordt zowel vanuit het normatieve kader (GRZ-DBC’s) als vanuit de cliëntvraag naar de inzet van mensen en middelen gekeken. Het startpunt van de training bestaat uit twee vragen:

√  Weet u hoeveel behandeltijd in elke DBC is opgenomen?

√  Is bij u bekend hoe deze norm zich verhoudt tot de inzet van behandelaren op uw GRZ-afdeling?

Doel training
Het is de uitdaging voor de Specialist Ouderengeneeskunde (SO), de teamleider paramedici en/of locatiemanager om de weegschaal tussen de vraag en belastbaarheid van de cliënt aan de ene kant en de theoretische formatie voor behandelaren in de DBC’s aan de andere kant in balans te brengen en te houden. Met de inzichten en ervaringen uit deze tweedaagse training is een praktische vertaling naar uw eigen organisatie snel gemaakt.

Wat leert u in de training
1. Toepassing van DBC-financiering en behandelcapaciteitsplanning;
2. Methode om vanuit de DBC’s tot behandelarrangementen te komen;
3. Inzicht in hoe je vanuit arrangementen inzet van medewerkers kunt berekenen;
4. Randvoorwaarden voor het in balans houden van de weegschaal kwaliteit en bedrijfsvoering;
5. Eisen die je aan de ICT-leverancier moet stellen.

Share