Skip to main content

Zorgorganisaties realiseren zich steeds meer dat de sturing op de juiste formatie aan zorgmedewerkers en behandelaren cruciaal én anders is op een revalidatieafdeling ten opzichte van een longstay-afdeling. Met de training ‘Van DBC’s naar formatie op de GRZ afdeling’ is in één dag duidelijk hoe de capaciteit op de afdeling berekend wordt en is een planning met adequate sturing binnen handbereik.

Het is de uitdaging voor de (financieel) verantwoordelijke medewerker om de DBC-systematiek op een juiste en adequate wijze te voorspellen en te besturen. Het aantal gerealiseerde ligdagen in combinatie met de formatie voor behandelaren op de werkvloer – en de mogelijkheid om hier flexibel mee om te gaan – is hierin allesbepalend.

In de training ‘Van DBC’s naar formatie op de GRZ afdeling’ krijgt u in één dag inzicht in uw mogelijkheden voor een effectieve begroting en formatie op uw GRZ afdeling, gebaseerd op de nieuwste NZa beleidsregels en tarieven van de DBC-financiering voor 2019.

GRZ is zeker geen WLZ, met de juiste formatiemix én adequate sturing nu ook uw GRZ-afdeling rendabel!

Share