Communicatie-sociaal-netwerkZorgprofessionals krijgen steeds meer te maken met familieleden en vrijwilligers die meewerken in de zorg, veelal op het gebied van welzijn, maar soms ook voor zorghandelingen. Ze zijn aanwezig in de huiskamer en doen diverse taken, familieleden en vrijwilligers zijn betrokken en mondig.

Soms is er sturing nodig in de vorm van feedback of moet er duidelijkheid gegeven worden in de verwachtingen en wensen. Communiceren op professionele wijze met familieleden en vrijwilligers is het zoeken naar een nieuwe balans tussen geven en nemen!

Nieuwe kansen voor de zorgprofessional
Om optimaal gebruik te maken van de kracht van de informele zorg, geleverd door de familie en vrijwilligers, is goede communicatie met de mantelzorgers essentieel. Begrip, duidelijkheid en transparantie en juiste afstemming zorgt voor meer kwaliteit en vertrouwen. De saamhorigheid neemt toe en krachten worden gebundeld om gezamenlijk goede zorg aan de cliënten te bieden. Door goede afstemming voelen mantelzorgers en vrijwilligers zich meer betrokken, behouden de verzorgenden het overzicht waardoor samenwerking versterkt wordt.

Doel training
Met de training ‘professionele communicatie’ bieden we zorgprofessionals handvatten om optimaal, effectief, transparant en duidelijk te communiceren met betrokken maar ook mondige, soms veeleisende familieleden en vrijwilligers. Zij leren feedback te geven, het houden van de regie in een gesprek, leren van grenzen aangeven oftewel het vinden van de juiste balans tussen geven en nemen. Door concrete oefensituaties met een acteur ervaren de deelnemers dat zij door een goede communicatie de effectiviteit en kwaliteit van de samenwerking positief kunnen beïnvloeden.

Deze training biedt
Door deze training ervaren de deelnemers dat zij door een goede communicatie de effectiviteit en kwaliteit van de samenwerking positief kunnen beïnvloeden:
√  Zij krijgen feedback op eigen communicatie
√  Krijgen gelegenheid om te leren van en met elkaar
√  Ontvangen tips om het gesprek met de mantelzorger te verbeteren
√  Handvatten om ‘lastige communicatie situaties’ met mantelzorgers om te zetten in constructief met elkaar omgaan

Professionele communicatie leidt tot betere samenwerking met cliënt en mondige, soms veeleisende, familieleden en vrijwilligers!

Share