Skip to main content

ECD-herorientatieDe markt is veranderd, er zijn nieuwe ECD systemen beschikbaar gekomen en het aanbod van ECD leveranciers is beter geworden. Zorgorganisaties staan voor een belangrijke keuze om hun bestaande ECD in te richten voor de toekomst of een nieuw ECD te vinden wat past bij de volgende fase van hun organisatie. Centrale vraag hierbij is: wordt het de volgende versie van de huidige leverancier of is het nu een goed moment om even breder te oriënteren?

Doel training
Veelal is deze centrale vraag gekoppeld aan een tweede vraag: welke organisatorische voorbereidingen moet ik treffen om een hedendaags ECD daadwerkelijk goed in te kunnen zetten? Met deze twee vragen in het achterhoofd is deze training ontwikkeld, aan bod komen:
√ Het aanbod van ECD leveranciers en inzicht in de actuele marktsituatie;
√ Ervaringen van dossier- en procesoptimalisatie in combinatie met een ECD;
√ Overzicht van classificatiesystemen die in een ECD worden toegepast;
√ Een overzicht van de eisen en functionaliteiten van een modern ECD;
√ Inzicht in de relatie tussen een ECD en de organisatie en bedrijfsvoering;
√ Indeling naar noodzakelijke stappen en faseringen van een ECD traject;
√ Samenhang met landelijke ontwikkelingen en P(ersoonlijk) G(ezondheids) D(ossier);
√ Aandachtspunten en ervaringen met ECD selectietrajecten;
√ Ervaringsuitwisseling met landelijke ECD deskundigen en collega instellingen.

Resultaat van deze training
Een ECD is een veelomvattende applicatie die het primaire proces ondersteunt. De keuze voor een (heroriëntatie van een) ECD dient dan ook weloverwogen gemaakt te worden. De deelnemers hebben een goed beeld van wat er allemaal komt kijken bij een(her-)oriëntatie van een ECD.
Met deze kennis kan de deelnemer een vertaling maken naar de eigen situatie en de juiste keuze maken voor het vervolg binnen de zorgorganisatie. Het stelt een deelnemer in staat een projectvoorstel en een projectorganisatie op te zetten voor een ECD (her-)oriëntatie project.

Share