Skip to main content

Ook deze zomer zijn de nieuwe beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) vastgesteld door de NZa. De belangrijkste wijzigingen in regelgeving, productstructuur en tarieven vormen de basis voor de training ‘Financiële gevolgen van de nieuwe GRZ-DBC’s’. Ook dit jaar zijn er weer een aantal aanpassingen die van invloed zijn op de begroting en de exploitatie van het DBC pakket medisch specialistische zorg.

Van theorie naar eigen praktijk
Het is de uitdaging voor de financieel verantwoordelijke functionaris om de impact van al deze wijzigingen voor het komende jaar op een adequate wijze te voorspellen en te besturen. Het aantal ligdagen in combinatie met de daadwerkelijke medische formatie op de werkvloer én de flexibiliteit om deze continu op elkaar af te stemmen, zijn belangrijke factoren voor het succes in de praktijk.

Deze training biedt
√ Registratievoorschriften ten behoeve van uw AO/IC
√ Toepassing van de vernieuwde DBC-financiering, realisatie van ligdagen en behandelcapaciteitsplanning
√ Methode om vanuit de DBC’s sturing te geven aan uw zorg- en behandelinzet en kosten per DBC
√ Inzicht in hoe je vanuit DBC’s de inzet van medewerkers kunt berekenen
√ Opbouw tarieven per zorgactiviteit
√ Randvoorwaarden voor het in balans houden van de weegschaal kwaliteit en bedrijfsvoering

Share