Skip to main content

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol in ons huidige zorgstelsel als verantwoordelijke voor het stellen van een verpleegkundige diagnose en het afgeven van een indicatie voor de (extramurale) zorglevering. Veel organisaties werken inmiddels met het Omaha classificatiesysteem. In onze eendaagse (online) training ‘Indiceren voor wijkverpleegkundigen’ leren verpleegkundigen hiermee effectief te indiceren en samen met de cliënt te komen tot een verheldering van de zorgvraag inclusief de vertaling naar een concreet zorgplan.

Domein overstijgend
Eigen regie, ‘ontzorgen’ én zo lang mogelijk thuis blijven wonen zijn hierbij uitgangspunten, waarbij participatie het kernwoord is. Wijkverpleegkundigen hebben hier samen met de cliënt een belangrijke rol. De gezamenlijke doelstelling is om te indiceren en de zorg te organiseren waarbij uitgaan wordt van de eigen regie van cliënt en zijn netwerk. De verpleegkundige is de schakel tussen zorg en welzijn. Samenwerking met andere vertegenwoordigers uit het sociale domein hoort daarbij. Dit betekent dat wijkverpleegkundigen ‘domein overstijgend’ kijken, handelen en de brug slaan tussen cliënt, huisarts, verpleeghuizen, welzijn en gemeenten (WMO).

Doelgroep
Wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de extramurale zorg of interesse hebben om daar te gaan werken. Bekendheid met het Omaha classificatiesysteem is gewenst. De training is ook geschikt voor alle wijkverpleegkundigen die zijn of haar kennis en vaardigheid wil vergroten op het gebied van indiceren.

Resultaat
De wijkverpleegkundige beheerst na afloop de eerder genoemde competenties en kan voor eigen cliënten effectief indiceren en samen met de cliënt komen tot een verheldering van de zorgvraag inclusief de vertaling naar een concreet zorgplan.

Concreet aan de slag met effectief indiceren op basis van het Omaha classificatiesysteem

Share