Skip to main content

Interne-AuditU heeft een goed lopend kwaliteitsmanagementsysteem waarbij u graag over een intern audit team beschikt. U wilt een team auditoren die uw organisatie op deskundige wijze onder de loep kan nemen om na te gaan waar de risico’s of verbeteringen mogelijk zijn.

De resultaten van een interne audit zijn namelijk een bron voor verbeteringen en belangrijke input voor u als MT.

Oog en oor van uw organisatie
Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit is alleen effectief als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditvaardigheden beheersen. Onze training Intern Audit heeft tot doel deelnemers inzicht en vaardigheden te verschaffen voor de uitvoering van interne audits.

Resultaat training
De training ‘Interne audit’ leidt uw interne auditors optimaal op en geeft de deelnemers de nodige bagage om een interne audit binnen uw organisatie uit te voeren. Na de training hebben de deelnemers inzicht in het doel en de plaats van interne audits in het kwaliteitssysteem en beschikken zij over de noodzakelijke vaardigheden om een interne audit voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren.

 

Tussen de eerste en tweede bijeenkomst houden de deelnemers een proefaudit in de eigen organisatie!

Share