Skip to main content

Clientsysteem-ZorgarrangementenZorgprofessionals betrekken het sociale netwerk met de mantelzorgers steeds meer bij de uitvoering van de zorg en dienstverlening. De maatschappelijke ontwikkelingen en financiering vanuit de overheid vragen om maximale zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger en zijn omgeving.

Samen op weg naar een optimale balans tussen mantelzorg en professionele zorg betekent een coproductie met afstemming tussen alle betrokken partijen.

Kansen voor de zorg
Door het faciliteren van het cliëntsysteem maak je al snel gebruik van de kracht en dynamiek van de informele zorg. Naast betrokkenheid leidt afgestemde informele inzet tot verlichting van de formele werkdruk en het opvangen van de onvermijdelijke krimp van zorgprofessionals.

De snelheid van signalering, de kwaliteit van besluitvorming en gezamenlijkheid daarin nemen hierbij ook toe. Met deze vernieuwde werkwijze ontstaat er meer onderling vertrouwen en begrip voor elkaars inzet. Samenwerken en elkaars krachten benutten sluit ook aan bij het huidige beleid van de overheid. Zorgorganisaties die dit tijdig zien en een passende organisatie opzetten, kunnen betere diensten verlenen aan hun cliënten en een goede uitgangspositie creëren.

Doel training
Met de training ‘Optimaliseren inzet mantelzorg’ bieden wij zorgprofessionals handvatten om samen met het sociale netwerk de zorg rondom de cliënt te optimaliseren. De training creëert draagvlak bij zorgprofessionals om de inzet van mantelzorgers en anderen uit het sociale netwerk te vergroten in de zorgorganisatie.

Resultaat training
Deelnemers hebben na het voltooien van deze training:
√  Het sociale netwerk in kaart gebracht met behulp van een Ecogram
√  De mogelijkheden van de mantelzorg geïnventariseerd en vastgelegd
√  Een zorg(leef)plan aangepast waarin heldere afspraken en doelstellingen zijn opgenomen
√  Een plan van aanpak opgesteld
√  Geoefend met diverse gesprekssituaties met mantelzorgers
√  Benoemd welke doelstelling(en) zij willen bereiken met betrekking tot het vergroten van eigen inzet cliënt en mantelzorg binnen eigen zorgteam
√  Benoemd welke concrete acties en middelen zij inzetten om dit te bereiken.

Collega’s van zorgprofessionals:
√  Kunnen het belang van de inzet van mantelzorg benoemen
√  Hebben met voorbeelden en vragen geoefend om de inzet van het sociaal netwerk te vergroten.

“Een interactieve training met e-learning voor optimale balans tussen mantelzorg en professionele zorg”

Share