Skip to main content

Zelforganiserend-zorgEigen regie voor cliënt en de verantwoordelijkheid weer bij de deskundige op de werkvloer zijn momenteel de speerpunten van overheid en veel organisaties! Dit betekent meer aandacht om samen met de cliënt eigen doelen te bepalen en samen als één team verantwoording te dragen voor taken.

Teruggeven van de kracht
Dit brengt de aandacht weer terug naar de kern van de zorg. Door de invoering van zelforganiserende teams krijgen zorgprofessionals ruimte, gaan cliëntgerichter werken en staan samen sterk om een goede kwaliteit van zorg te waarborgen. Kortom meer energie en ruimte voor eigen kracht en beter tegemoet komen aan de wensen van de cliënt.

Opzet training
In de training gaat het gehele team gelijk samen aan de slag. Het werken in een zelforganiserende team vraagt namelijk een nieuwe afstemming en een andere samenwerking. In een interactief programma gaat het team aan de slag met de volgende thema’s:

√  Hoe werk je als team effectief samen in de nieuwe situatie?
√  Hoe ga je samen op zoek naar afstemming wie wat doet?
√  En hoe organiseer je teamwerk zodanig dat hectiek niet de overhand krijgt?
√  Wat zijn hierin ieders taken en verantwoordelijkheden?
√  Hoe houd je rekening met de verschillende karakters en vaardigheden van alle teamleden bij de verdeling van deze taken?

De trainer maakt gebruik van de Belbinrollen om het team zicht te geven op de ‘sterke’ kwaliteiten van ieder teamlid. Uitgaan van de eigen kracht beïnvloedt de effectiviteit, de samenwerking en kwaliteit van het werk positief.

Resultaten van de training
Deelnemers hebben na de training inzicht in:
√  het werken in een zelforganiserend team, kennen de werkzaamheden en verantwoordelijkheden
√  de kansen en risico’s van een zelforganiserend team, weten de bijdrage aan teamdoelstellingen
√  de nieuwe werkwijze met de benodigde Belbin rollen en hun eigen rol binnen het team
√  de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden waarbij iedere teamlid optimaal gebruik maakt van zijn voorkeuren en vaardigheden
√  de informele hiërarchie en kunnen elkaar aanspreken op individuele verantwoordelijkheden, taken en rollen binnen het team
√  de noodzaak en belang van het geven van feedback en kunnen elkaar binnen het team feedback geven om de kwaliteit, effectiviteit, samenwerking en voorgang van het werk te versterken

“Met zelforganiserende teams in de zorg, meer vrijheid en beslissingsruimte leidt tot meer plezier!”

Share