Skip to main content

De Wet zorg en dwang (Wzd) betekent voor uw organisatie een ander beleid en een aangepaste werkwijze met nieuwe taken en rollen in de dagelijkse praktijk. Het werken volgens de Wzd vraagt om nieuwe procedures, specifieke kennis en vaardigheden van uw medewerkers en aangepaste overlegmomenten met de noodzakelijke disciplines. Het belang van de cliënt staat nu nog meer centraal.

De Wzd heeft een heel eenvoudig uitgangspunt: vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Het is er nu echt van gekomen, kern Wzd is… Nee, tenzij!

Is uw organisatie al helemaal klaar voor de Wzd?

Wij ondersteunen u daar graag bij! Zie ons onderstaand trainingsaanbod om uw eigen Wzd beleid te voorzien van praktische handvatten en deskundigheid voor zowel teamleiders, EVV’ers, PB’ers, verzorgenden en begeleiders op de groepen.

Wij hebben ook een aantal flyers ontwikkeld om de WZD materie verder te verduidelijken. Zie hieronder een flyer met de zorg & dwang situaties uit de dagelijkse praktijk, een flyer met het Wzd Vijf Stappenplan en een invulformulier met de zorg & dwang inzet per stap uit het stappenplan:

Share