Skip to main content

De Wet zorg en dwang (Wzd) betekent voor uw organisatie een specifiek beleid en een werkwijze met duidelijke taken en rollen in de dagelijkse praktijk. Het werken volgens de Wzd vraagt om duidelijke procedures, specifieke kennis en vaardigheden van uw medewerkers en overlegmomenten met de noodzakelijke disciplines. Het belang en de veiligheid van de cliënt staan hierbij centraal.

De Wzd heeft een heel eenvoudig uitgangspunt: vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

De kern van de Wzd is… Nee, tenzij!

Een goede uitvoering van de Wzd vraagt kennis en inzicht

Wij ondersteunen u daar graag bij! Zie ons onderstaand trainingsaanbod om uw eigen Wzd beleid te voorzien van praktische handvatten en deskundigheid voor zowel teamleiders, EVV’ers, PB’ers, verzorgenden en begeleiders op de groepen.

Wij hebben ook een aantal flyers ontwikkeld om de WZD materie te verduidelijken. Zie hieronder een flyer met de zorg & dwang situaties uit de dagelijkse praktijk, een flyer met het Wzd Vijf Stappenplan en een invulformulier met de zorg & dwang inzet per stap uit het stappenplan:

Share