De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft nu écht in de ouderen- en de gehandicaptenzorg de wet BOPZ vervangen. Deze wet betekent voor uw organisatie een ander beleid en een andere werkwijze met nieuwe taken en rollen in de dagelijkse praktijk. Het belang van de cliënt staat nu nog meer centraal.

De Wzd heeft een heel eenvoudig uitgangspunt: vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Het is er nu echt van gekomen, kern Wzd is… Nee, tenzij!

Is uw organisatie al helemaal klaar voor de Wzd?

Zie onderstaande links voor meer informatie over ons aanbod en de Wzd.

Share