Skip to main content

De ambulante GRZ is nog steeds een onderbelicht onderwerp binnen de Geriatrische revalidatiezorg. Begrijpelijkerwijs is er de afgelopen jaren sterk ingespeeld op de intramurale GRZ. Zorgverzekeraars eisen nu steeds meer inzet op die ambulante GRZ.

In de workshop Ambulante GRZ krijgt u in één middag inzicht in de mogelijkheden. Hoe verhoudt een ambulant traject zicht tot een DBC, wat zijn ideale werkmethodes, producten en welke procesafspraken maken we.

 

Ambulante GRZ, een vak apart!

 

De workshop ‘Ambulante GRZ’ is speciaal voor medewerkers op een GRZ-afdeling, zoals teamleiders, managers, behandelaren, planners en klantbemiddelaren.

Share