Skip to main content

Er is steeds meer behoefte aan plaatsen voor mensen die tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben. Van oudsher hebben zorgorganisaties veel ervaring met kortdurende opnames, logeeropnames of spoedopnames. Voorheen werd deze zorg verleend uit de AWBZ en sinds dit jaar is deze zorg ondergebracht in het basispakket van de zorgverzekeringswet als ‘eerstelijnsverblijf’ (ELV).

Grote vraag voor zorgorganisaties is hoe dit product het beste vormgegeven kan worden en tegen welke condities. De workshop ‘Eerstelijnsverblijf, wat kan en moet ik ermee?’ zet alle uitgangspunten op een rijtje en biedt de mogelijkheid om praktijkervaringen met elkaar te delen.

Het doel van de workshop is dat u hierna de invulling van het product binnen uw organisatie beter kunt vormgeven. Dat u de medewerkers die ELV-cliënten verzorgen of behandelen kunt informeren over wat er wel en niet tot de aanspraak hoort en dat u uw directie kunt overtuigen met een goed plan van aanpak binnen uw organisatie. Deze workshop biedt u:

  • een overzicht van de actuele ontwikkelingen en spelregels ELV
  • een overzicht van de drie type ELV, met bijbehorende financiering, inzet uren zorg en behandeling
  • de inhoud van de ELV-aanspraak en wat er geacht wordt daarbinnen te bieden
  • een doorkijk naar de impact op de werkwijze binnen uw eigen organisatie
  • gelegenheid om met collega’s ervaringen en goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen

“Met deze inhoud kan ik mijn RvB overtuigen welke koers te varen met onze ELV!”

 

Share