sep
29
wo
Online training Indiceren voor wijkverpleegkundigen
sep 29 hele dag

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol in ons huidige zorgstelsel als verantwoordelijke voor het stellen van een verpleegkundige diagnose en het afgeven van een indicatie voor de (extramurale) zorglevering. Veel organisaties werken inmiddels met het Omaha classificatiesysteem. In onze eendaagse online training ‘Indiceren voor wijkverpleegkundigen’ leren verpleegkundigen hiermee effectief te indiceren en samen met de cliënt te komen tot een verheldering van de zorgvraag inclusief de vertaling naar een concreet zorgplan.

Domein overstijgend

Eigen regie, ‘ontzorgen’ én zo lang mogelijk thuis blijven wonen zijn hierbij uitgangspunten, waarbij participatie het kernwoord is. Wijkverpleegkundigen hebben hier samen met de cliënt een belangrijke rol. De gezamenlijke doelstelling is om te indiceren en de zorg te organiseren waarbij uitgaan wordt van de eigen regie van cliënt en zijn netwerk.

De verpleegkundige is de schakel tussen zorg en welzijn. Samenwerking met andere vertegenwoordigers uit het sociale domein hoort daarbij. Dit betekent dat wijkverpleegkundigen ‘domein overstijgend’ kijken, handelen en de brug slaan tussen cliënt, huisarts, verpleeghuizen, welzijn en gemeenten (WMO).

Doelgroep

Wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de extramurale zorg of interesse hebben om daar te gaan werken. Bekendheid met het Omaha classificatiesysteem is gewenst. De training is ook geschikt voor alle wijkverpleegkundigen die zijn of haar kennis en vaardigheid wil vergroten op het gebied van indiceren.

Resultaat

De wijkverpleegkundige beheerst na afloop de eerder genoemde competenties en kan voor eigen cliënten effectief indiceren en samen met de cliënt komen tot een verheldering van de zorgvraag inclusief de vertaling naar een concreet zorgplan.

Concreet aan de slag met effectief indiceren op basis van het Omaha classificatiesysteem

Zie onderstaande brochure voor meer informatie over de training en het online aanmeldformulier.

sep
30
do
Online EVV Opleiding met Plus
sep 30 hele dag

Online EVV Opleiding met Plus

U wilt dat uw opgeleide EVV’er direct aan de slag gaat en meegroeit met verdere ontwikkelingen in de zorg en in uw organisatie en hiervoor beschikt over de juiste actuele kennis en vaardigheden? Onze Online EVV opleiding met plus van Dosaris biedt uitkomst!

Accreditatie opleiding

Onze geaccrediteerde opleiding leidt op tot het diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, welke landelijk erkend is door de VVT-branche en gebaseerd op de, in 2019 door het College Zorg Opleidingen (CZO) nieuw vastgestelde, eindtermen van de landelijke opleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende.

Data opleidingsdagen 2021-2022

 30 september 2021 (intro)  4 november 2021  18 november 2021  9 december 2021
 20 december 2021  13 januari 2022  27 januari 2022  10 februari 2022
 10 maart 2022  24 maart 2022  7 april 2022  12 mei 2022
 2 juni 2022 (toetsdag)  9 juni 2022 (herkansing)  16 juni 2022 (diploma)

De doorlooptijd van de online EVV-plus opleiding is minimaal 12 lesdagen in 30 weken. In deze opleidingsvariant zijn ook 2 lesdagen voor klassikale vaardigheidstrainingen in de regio Utrecht inbegrepen (afhankelijk van het dan geldende Covid-19 beleid).

Opleidingskosten

De opleidingskosten voor deze online en klassikale opleidingsdagen inclusief opleidingsmaterialen bedragen € 1950. De opleiding vindt doorgang bij minimaal 13 deelnemers. Deze kosten zijn exclusief de inschrijving en verstrekking van het diploma College Zorg Opleiding (CZO).

Klik hieronder voor de uitgebreide brochure en/of om u aan te melden voor de online EVV opleiding met Plus.

EVV trainingen

Dosaris biedt naast de uitgebreide EVV opleiding ook EVV trainingen zowel in-huis op uw eigen locatie als open (online) training aan.

Online training EVV Vaardigheden

Na onze jarenlange ervaring met het doceren van de erkende EVV opleiding, spelen we graag in op deze behoeftes van zowel verzorgenden als zorgorganisaties en bieden nu een modulaire EVV training aan met de belangrijkste basisvaardigheden voor een adequate inzet van EVV’ers. Onze compacte EVV vaardigheidstraining is gericht op de belangrijkste onderdelen en beroepscompetenties van de EVV’er bij het primaire zorgproces en bestaat uit twee modules van elk drie dagen.

Deze training bieden wij aan op uw eigen zorglocatie

Online training ‘De EVV-er klaar voor Wet zorg & dwang!’

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft nu écht in de ouderen- en de gehandicaptenzorg de wet BOPZ vervangen. Deze wet betekent voor uw organisatie een ander beleid en een andere werkwijze met nieuwe taken en rollen in de dagelijkse praktijk. Het belang van de cliënt staat nu nog meer centraal. Uw EVV-ers kunnen de rol als zorgverantwoordelijke gaan invullen. Maar zijn uw EVV-ers klaar om deze taak en rol op zich te nemen? Hoe kom je op voor je belangen en behoeften van je cliënt? Hoe en met wie besluit je om onvrijwillige zorg op te nemen? Wat is het beleid en mogelijkheden van je organisatie? Hoe neem je onvrijwillige zorg op in het zorg(leef) plan?

Deze training bieden wij aan op uw eigen zorglocatie

okt
14
do
Online Workshop GRZ 2022
okt 14 hele dag

Online Workshop GRZ 2022grz-2017

Elk jaar wijzigen de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en zijn er nieuwe medewerkers werkzaam op uw locatie(s). Jaarlijks staan de tarieven onder druk, deze zijn terug te voeren op het NZa Kostprijsonderzoek. Wij zullen in de online workshop stil staan bij de effecten op de verschillende DBC’s en de gewijzigde opbouw van de profielen. Bent u of een van uw (nieuwe) GRZ collega’s benieuwd naar de actuele ‘weetjes over de GRZ in 2022’ en wilt u graag praktijkervaringen delen met anderen?

Neem dan deel aan de Dosaris online Workshop GRZ 2022, klik hieronder voor de brochure en schrijf u nu in! Wij brengen in één middag uw GRZ werknemer op de hoogte van essentiële GRZ ontwikkelingen.

Workshop GRZ 2022 met uitwisselen van kennis, werkwijze & mogelijkheden!

De workshop GRZ 2022 is speciaal voor medewerkers die al langere tijd werkzaam zijn op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers, klantbemiddelaren en zorgverkopers) die de DBC-achtergrond binnen Geriatrische revalidatiezorg willen beheersen en die graag de slag van theorie naar praktijk willen maken.

GRZ Formatiemodel 2022

Met ons GRZ Formatiemodel 2022  bieden wij effectief instrument om de GRZ ook komend jaar haalbaar en betaalbaar te houden! Het kostprijsonderzoek heeft uiteraard ook gevolgen voor de bekostiging van behandel- en zorgformatie op de revalidatie afdelingen. Ook voor 2022 hebben wij ons GRZ Formatiemodel weer aangepast aan de nieuwe NZa kostprijzen en profielen. Bieden wij haalbare en betaalbare behandelpaden? Het GRZ Formatiemodel 2021 geeft antwoord!

Neem voor meer informatie over ons GRZ Formatiemodel 2022 of onze GRZ QuickScan ‘Basis op orde’ contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl.

nov
2
di
Training Multidisciplinaire behandeling & begeleiding in de wijk
nov 2 – nov 16 hele dag

Training Multidisciplinaire behandeling & begeleiding in de wijk

Zorgprofessionals in de ouderenzorg hebben een belangrijke meerwaarde voor de mensen thuis. De financiering van de zorg is aan het veranderen en dat heeft consequenties voor zowel de cliënt, als de zorgprofessional en de zorgorganisatie. Mensen wonen vaker en langer thuis en de zorgvraag verandert. Opname in een zorginstelling vindt later of zelfs niet meer plaats, hervormingen zijn gewenst.

Nieuw speelveld
Dit betekent nieuwe kansen voor de zorgprofessional. Met een expertisecentrum maken behandelaren met hun specifieke kennis, coaching en behandeling in de ouderenzorg het verschil. De jarenlange ervaring met deze doelgroep en de mogelijke samenwerking met formele en informele zorgverleners in de wijk, maakt de zorginstelling de juiste aanbieder in dit nieuwe speelveld.

De overheveling van de subsidieregeling extramurale behandeling naar zorgverzekeringswet, de zogenaamde Geneeskundige Zorg voor Specifieke patiëntengroepen (GZSP) biedt nieuwe mogelijkheden voor het gehele behandelteam!

Doel training
Met de training rond het opzetten en doorontwikkelen van een behandel- en kenniscentrum in de ouderenzorg, bieden wij management, behandelaars en begeleiders handvatten om de extramurale inzet van behandelaren te professionaliseren. In een interactieve training krijgt u ideeën aangereikt en wisselt u ervaringen uit met andere deelnemers.

Deze 2-daagse training biedt
√  Verschillende mogelijkheden om behandeling en begeleiding te positioneren
√  Inzicht in toekomstige ontwikkelingen in de 1e lijn
√  Kennis van financieringsvormen voor extramurale behandeling en begeleiding
√  Ideeën om samenwerking vorm te geven, van thuiszorg naar WMO en welzijn
√  Zicht op kansen en mogelijkheden in de 1e lijn, inspiratie voor de ondernemer

nov
3
wo
Online Training Klaar voor de Wet zorg & dwang!
nov 3 hele dag

Online Training ‘Klaar voor Wet zorg & dwang!’

U kiest ervoor om uw EVV’ers, persoonlijk begeleiders (PB’ers) of verpleegkundigen de rol te geven als zorgverantwoordelijke binnen de Wet zorg en dwang (Wzd). Een goede keuze want zij kennen hun bewoners het beste! De Wet zorg en dwang vraagt echter van uw medewerkers een specifieke werkwijze met nieuwe taken en afstemming met andere disciplines in de dagelijkse praktijk. Zijn uw medewerkers klaar om deze taak en rol op zich te nemen? Deze interactieve training geeft uw medewerkers hiervoor de nodige tools en kennis.

De Wzd vereist de inzet van een aantal functionarissen bij de uitvoering van de wet. De nieuwe rol als zorgverantwoordelijke kan prima worden ingevuld door de EVV’er, PB’er of verpleegkundige. Zij kennen de bewoner en hebben ervaring in het vaststellen en evalueren van de persoonsgerichte zorg. Ook hebben zij ervaring in het samenwerken met andere disciplines en zijn de spil in het team.

Kern Wzd is… Nee, tenzij!

Onze training ‘Klaar voor de Wet zorg en dwang’ is gericht op het verkrijgen van kennis en vaardigheden om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden uit te oefenen, die de rol als zorgverantwoordelijke vraagt. In een interactieve training waarin veel ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen willen we de benodigde vaardigheden ontwikkelen.

Deze training is een speciaal gericht op EVV’ers , PB’ers en verpleegkundigen werkzaam in ouderenzorg, verstandelijk gehandicapte zorg en extramurale zorg, zie onze brochure voor meer informatie.

nov
10
wo
Workshop Teamleiders klaar voor Wet zorg & dwang!
nov 10 hele dag

Workshop ‘Teamleiders klaar voor Wet zorg & dwang!’

De Wet zorg en dwang (Wzd) betekent voor uw organisatie een ander beleid en een aangepaste werkwijze met nieuwe taken en rollen in de dagelijkse praktijk. Het werken volgens de Wzd vraagt om nieuwe procedures, specifieke kennis en vaardigheden van uw medewerkers en aangepaste overlegmomenten met de noodzakelijke disciplines. In onze workshop krijgt u informatie over de uitgangspunten van de wet en u krijgt handvatten om dit beleid binnen uw afdeling of organisatie verder te realiseren.

De Wzd regelt of en wanneer iemand met een psycho geriatrische aandoening of een verstandelijke beperking in zijn vrijheid beperkt mag worden door zorgverleners. De Wzd heeft een heel eenvoudig uitgangspunt: “Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Kern Wzd is… Nee, tenzij!

Met een interactief programma krijgt u snel en duidelijk de belangrijkste informatie over de uitgangspunten van Wzd en krijgt u een overzicht wat de Wzd betekent voor de werkwijze in de praktijk en uw medewerkers. Dosaris neemt u in de workshop mee in het Wzd-stappenplan. U weet na afloop wie en wanneer u de juiste deskundigen in moet schakelen bij elke stap. Tevens krijgt u de gelegenheid om samen met collega’s de vertaalslag naar de afdeling of locatie te maken, knelpunten en al gevonden oplossingen met elkaar uit te wisselen.

Deze workshop is een speciaal gericht op stafmedewerkers en teamleiders in de ouderen- of gehandicaptenzorg, zie onze brochure voor meer informatie.