Skip to main content

Een goed uitgeruste Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) is een erg belangrijke spil in de ouderenzorg. Uit onze praktijk blijkt dat zorgmedewerkers deze functie wel ambiëren, maar niet in staat zijn om een langdurig opleidingstraject tot EVV’er te volgen. Dit terwijl zorgorganisaties de behoefte kenbaar maken graag versneld EVV’ers in te zetten! Na onze jarenlange ervaring met het doceren van de erkende EVV opleiding, spelen we graag in op deze behoeftes van zowel verzorgenden als zorgorganisaties en bieden nu een nieuwe modulaire EVV training aan met de belangrijkste basisvaardigheden voor een adequate inzet van EVV’ers!

Onze compacte EVV training is gericht op de belangrijkste onderdelen en beroepscompetenties van de EVV’er bij het primaire zorgproces en bestaat uit twee modules van elk drie dagen.

EVV module 1: Persoonsgerichte Zorg

Het vaststellen van persoonsgerichte zorg om de cliënt te ondersteunen bij zijn kwaliteit van leven.

EVV module 2: Communicatie & Samenwerking

Verdieping, zodat de EVV’er meer inzicht en vaardigheid krijgt op de coördinatie, communicatie met derden, het vergroten van de samenwerking met mantelzorg en het aanvragen van een herindicatie voor de continuïteit van de juiste zorg.

De trainingsdagen bestaan uit een en interactief programma waarbij naast de benodigde theorie ook veel oefensituaties worden aangeboden. De cursist kan het geleerde direct in de eigen zorgorganisatie in de praktijk toepassen met gerichte praktijkopdrachten. Op deze wijze verwerken de medewerker en de zorgorganisatie samen de kennis en vaardigheden vanuit de modules in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep van deze training: verzorgenden op minimaal niveau 3 in een verpleeg- of verzorgingshuis, de thuiszorg of een project voor kleinschalig wonen of werkzaam zijn in een vergelijkbare functie.

Deze training bieden wij aan op uw eigen zorglocatie en de cursisten ontvangen per module een certificaat bij een voldoende praktijkbeoordeling en aanwezigheid.

Share