sep
29
wo
Online training Indiceren voor wijkverpleegkundigen
sep 29 hele dag

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol in ons huidige zorgstelsel als verantwoordelijke voor het stellen van een verpleegkundige diagnose en het afgeven van een indicatie voor de (extramurale) zorglevering. Veel organisaties werken inmiddels met het Omaha classificatiesysteem. In onze eendaagse online training ‘Indiceren voor wijkverpleegkundigen’ leren verpleegkundigen hiermee effectief te indiceren en samen met de cliënt te komen tot een verheldering van de zorgvraag inclusief de vertaling naar een concreet zorgplan.

Domein overstijgend

Eigen regie, ‘ontzorgen’ én zo lang mogelijk thuis blijven wonen zijn hierbij uitgangspunten, waarbij participatie het kernwoord is. Wijkverpleegkundigen hebben hier samen met de cliënt een belangrijke rol. De gezamenlijke doelstelling is om te indiceren en de zorg te organiseren waarbij uitgaan wordt van de eigen regie van cliënt en zijn netwerk.

De verpleegkundige is de schakel tussen zorg en welzijn. Samenwerking met andere vertegenwoordigers uit het sociale domein hoort daarbij. Dit betekent dat wijkverpleegkundigen ‘domein overstijgend’ kijken, handelen en de brug slaan tussen cliënt, huisarts, verpleeghuizen, welzijn en gemeenten (WMO).

Doelgroep

Wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de extramurale zorg of interesse hebben om daar te gaan werken. Bekendheid met het Omaha classificatiesysteem is gewenst. De training is ook geschikt voor alle wijkverpleegkundigen die zijn of haar kennis en vaardigheid wil vergroten op het gebied van indiceren.

Resultaat

De wijkverpleegkundige beheerst na afloop de eerder genoemde competenties en kan voor eigen cliënten effectief indiceren en samen met de cliënt komen tot een verheldering van de zorgvraag inclusief de vertaling naar een concreet zorgplan.

Concreet aan de slag met effectief indiceren op basis van het Omaha classificatiesysteem

Zie onderstaande brochure voor meer informatie over de training en het online aanmeldformulier.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

sep
30
do
Online EVV Opleiding met Plus
sep 30 hele dag

Online EVV Opleiding met Plus

U wilt dat uw opgeleide EVV’er direct aan de slag gaat en meegroeit met verdere ontwikkelingen in de zorg en in uw organisatie en hiervoor beschikt over de juiste actuele kennis en vaardigheden? Onze Online EVV opleiding met plus van Dosaris biedt uitkomst!

Accreditatie opleiding

Onze geaccrediteerde opleiding leidt op tot het diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, welke landelijk erkend is door de VVT-branche en gebaseerd op de, in 2019 door het College Zorg Opleidingen (CZO) nieuw vastgestelde, eindtermen van de landelijke opleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende.

Data opleidingsdagen 2021-2022

 30 september 2021 (intro)  4 november 2021  18 november 2021  9 december 2021
 20 december 2021  13 januari 2022  27 januari 2022  10 februari 2022
 10 maart 2022  24 maart 2022  7 april 2022  12 mei 2022
 2 juni 2022 (toetsdag)  9 juni 2022 (herkansing)  16 juni 2022 (diploma)

De doorlooptijd van de online EVV-plus opleiding is minimaal 12 lesdagen in 30 weken. In deze opleidingsvariant zijn ook 2 lesdagen voor klassikale vaardigheidstrainingen in de regio Utrecht inbegrepen (afhankelijk van het dan geldende Covid-19 beleid).

Opleidingskosten

De opleidingskosten voor deze online en klassikale opleidingsdagen inclusief opleidingsmaterialen bedragen € 1950. De opleiding vindt doorgang bij minimaal 13 deelnemers. Deze kosten zijn exclusief de inschrijving en verstrekking van het diploma College Zorg Opleiding (CZO).

Klik hieronder voor de uitgebreide brochure en/of om u aan te melden voor de online EVV opleiding met Plus.

EVV trainingen

Dosaris biedt naast de uitgebreide EVV opleiding ook EVV trainingen zowel in-huis op uw eigen locatie als open (online) training aan.

Online training EVV Vaardigheden

Na onze jarenlange ervaring met het doceren van de erkende EVV opleiding, spelen we graag in op deze behoeftes van zowel verzorgenden als zorgorganisaties en bieden nu een modulaire EVV training aan met de belangrijkste basisvaardigheden voor een adequate inzet van EVV’ers. Onze compacte EVV vaardigheidstraining is gericht op de belangrijkste onderdelen en beroepscompetenties van de EVV’er bij het primaire zorgproces en bestaat uit twee modules van elk drie dagen.

Deze training bieden wij aan op uw eigen zorglocatie

Online training ‘De EVV-er klaar voor Wet zorg & dwang!’

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft nu écht in de ouderen- en de gehandicaptenzorg de wet BOPZ vervangen. Deze wet betekent voor uw organisatie een ander beleid en een andere werkwijze met nieuwe taken en rollen in de dagelijkse praktijk. Het belang van de cliënt staat nu nog meer centraal. Uw EVV-ers kunnen de rol als zorgverantwoordelijke gaan invullen. Maar zijn uw EVV-ers klaar om deze taak en rol op zich te nemen? Hoe kom je op voor je belangen en behoeften van je cliënt? Hoe en met wie besluit je om onvrijwillige zorg op te nemen? Wat is het beleid en mogelijkheden van je organisatie? Hoe neem je onvrijwillige zorg op in het zorg(leef) plan?

Deze training bieden wij aan op uw eigen zorglocatie

okt
14
do
Online Workshop GRZ 2022
okt 14 hele dag

Online Workshop GRZ 2022grz-2017

Elk jaar wijzigen de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Voor 2022 staan de tarieven onder druk vanwege het kostprijsonderzoek 2018. Wij zullen in de workshop stil staan bij de effecten op de verschillende DBC’s en de opbouw van de profielen.

Bent u benieuwd naar de nieuwste ‘weetjes over de GRZ in 2022’ en wilt u graag uw eigen praktijkervaringen delen met anderen? Kom dan naar onze workshop GRZ 2022. De workshop is altijd interessant voor nieuwe sleutelfunctionarissen in uw revalidatie afdeling. Wij brengen in één middag uw GRZ werknemer op de hoogte van essentiële GRZ ontwikkelingen.

Workshop GRZ 2022 met uitwisselen van kennis, werkwijze & mogelijkheden!

De workshop GRZ 2022 is speciaal voor medewerkers die al langere tijd werkzaam zijn op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers, klantbemiddelaren en zorgverkopers) die de DBC-achtergrond binnen Geriatrische revalidatiezorg willen beheersen en die graag de slag van theorie naar praktijk willen maken.

GRZ Formatiemodel 2021

Het kostprijsonderzoek heeft uiteraard ook gevolgen voor de bekostiging van uw behandel- en zorgformatie op de revalidatie afdelingen. Ook voor 2021 hebben wij ons GRZ Formatiemodel weer aangepast aan de nieuwe NZa kostprijzen en profielen, wat u in één oogopslag inzicht verschaft in de maximaal bekostigde behandel- en zorgformatie op basis van de aanwezige cliënten en uw eigen DBC afspraken met de zorgverzekeraar.

Bieden wij haalbare en betaalbare behandelpaden? Het GRZ Formatiemodel 2021 geeft antwoord!

Neem voor meer informatie over ons GRZ Formatiemodel 2021 of onze overige GRZ dienstverlening zoals de Advisaris GRZ QuickScan ‘Basis op orde’ contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl.

nov
2
di
Training Multidisciplinaire behandeling & begeleiding in de wijk
nov 2 – nov 16 hele dag

Training Multidisciplinaire behandeling & begeleiding in de wijk

Zorgprofessionals in de ouderenzorg hebben een belangrijke meerwaarde voor de mensen thuis. De financiering van de zorg is aan het veranderen en dat heeft consequenties voor zowel de cliënt, als de zorgprofessional en de zorgorganisatie. Mensen wonen vaker en langer thuis en de zorgvraag verandert. Opname in een zorginstelling vindt later of zelfs niet meer plaats, hervormingen zijn gewenst.

Nieuw speelveld
Dit betekent nieuwe kansen voor de zorgprofessional. Met een expertisecentrum maken behandelaren met hun specifieke kennis, coaching en behandeling in de ouderenzorg het verschil. De jarenlange ervaring met deze doelgroep en de mogelijke samenwerking met formele en informele zorgverleners in de wijk, maakt de zorginstelling de juiste aanbieder in dit nieuwe speelveld.

Per 1 januari 2020 is de subsidieregeling extramurale behandeling voor de specialisten ouderengeneeskunde overgeheveld naar de zorgverzekeringswet, de zogenaamde Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP)

Doel training
Met de training rond het opzetten en doorontwikkelen van een behandel- en kenniscentrum in de ouderenzorg, bieden wij management, behandelaars en begeleiders handvatten om de extramurale inzet van behandelaren te professionaliseren. In een interactieve training krijgt u ideeën aangereikt en wisselt u ervaringen uit met andere deelnemers.

Deze 2-daagse training biedt
√  Verschillende mogelijkheden om behandeling en begeleiding te positioneren
√  Inzicht in toekomstige ontwikkelingen in de 1e lijn
√  Kennis van financieringsvormen voor extramurale behandeling en begeleiding
√  Ideeën om samenwerking vorm te geven, van thuiszorg naar WMO en welzijn
√  Zicht op kansen en mogelijkheden in de 1e lijn, inspiratie voor de ondernemer