Skip to main content

Door de veranderende behoeften van thuiswonende ouderen, verschuift in de thuiszorg de aandacht van ziekte en zorg naar welbevinden. Het optimaal ondersteunen van ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, vergt een andere invulling van de taken van thuiszorg medewerkers. Deze koers wordt ook door de overheid onderkend in het programma Wonen, Ondersteunen en Zorg voor Ouderen (WOZO). 

Daarnaast ervaren zorgmedewerkers meer plezier in het werk als hun cliënten zich goed voelen. Wat betekent dit voor de huidige werkwijze binnen de thuiszorg en op welke manier kan deze omslag vorm krijgen?

Interactieve training

Dosaris heeft een interactieve training ontwikkeld, waarin we de deelnemers uit de thuiszorg in één dagdeel onder andere enthousiast maken voor:

  • het stimuleren en ondersteunen van zelfstandigheid bij thuiswonende ouderen
  • de mogelijkheden en inzet van zorgtechnologie
  • het belang van de levensgeschiedenis van de cliënt
  • het inventariseren van het sociaal domein en wat dit de cliënt kan bieden

Welbevinden in eigen huis

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) spoort organisaties ook aan om meer aandacht te besteden aan het welbevinden. Daarbij staat kwaliteit van leven centraal: waar is de cliënt het meest mee geholpen om langer thuis te kunnen blijven wonen? Dit vraagt om actief ‘omdenken’! Wij bieden een interactieve training van één dagdeel waarbij collega’s ook hun eigen ervaringen delen. Hiermee creëren we met elkaar draagvlak voor de veranderingen die op ons af komen in de thuiszorg.

Deze training is geschikt voor een team medewerkers uit de thuiszorg. Bekijk onderstaande brochure voor meer informatie en neem contact met ons op via 030-6661706 of mail naar info@dosaris.nl voor de mogelijkheden voor jouw thuiszorgorganisatie!

Share