Skip to main content

Visie&aanpakZowel nationaal als internationaal is er een aanzienlijke toename van aandacht voor veiligheid en risico’s binnen de kwaliteitssystemen van organisaties. Ook bij zorgorganisaties is dit risicobewustzijn in beweging. Er is al een goede stap gemaakt met het bepalen van risico’s op individueel cliëntniveau en het analyseren van risico’s op procesniveau.
De nieuwe ISO & HKZ normen gaan een stapje verder en vragen het invoeren van risicomanagement op strategisch tot en met uitvoerend niveau binnen de organisatie!

Dosaris biedt in samenwerking met Isfet de nieuwste ontwikkelingen, eisen en handvatten om met risicomanagement binnen uw eigen ISO of HKZ systeem concreet aan de slag te gaan.

Risico’s in beeld
Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot andere risico’s die voortdurend kritisch bekeken moeten worden op diverse niveaus, van Raad van Toezicht tot uitvoerenden. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het risico ligt bij de directie. Deze heeft de taak om dit risicomanagement op de organisatorische niveaus strategisch, tactisch en uitvoerend te organiseren. Het beheersen van risico’s gaat verder dan het uitvoeren van één of meer risicoanalyses. In de training staan we stil bij de verschillende stappen in dit risicomanagementproces binnen ISO & HKZ.

Doel training
Verwerven van actuele kennis, inzichten in risico’s en veiligheid en praktische tools om in de eigen zorgorganisatie praktisch te starten met risicomanagement binnen het bestaande kwaliteitssysteem.

Deze training biedt
√ zicht op het hedendaagse en uw eigen risicomanagementproces
√ toepassingen bij de stappen uit het proces
√ verbinding van interne risico’s met externe eisen en maatregelen voor uw kwaliteitsorganisatie
√ praktische tools voor implementatie van risicomanagement in uw organisatie

Share