okt
14
do
Online Workshop GRZ 2022
okt 14 hele dag

Online Workshop GRZ 2022grz-2017

Elk jaar wijzigen de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en zijn er nieuwe medewerkers werkzaam op uw locatie(s). Jaarlijks staan de tarieven onder druk, deze zijn terug te voeren op het NZa Kostprijsonderzoek. Wij zullen in de online workshop stil staan bij de effecten op de verschillende DBC’s en de gewijzigde opbouw van de profielen. Bent u of een van uw (nieuwe) GRZ collega’s benieuwd naar de actuele ‘weetjes over de GRZ in 2022’ en wilt u graag praktijkervaringen delen met anderen?

Neem dan deel aan de Dosaris online Workshop GRZ 2022, klik hieronder voor de brochure en schrijf u nu in! Wij brengen in één middag uw GRZ werknemer op de hoogte van essentiële GRZ ontwikkelingen.

Workshop GRZ 2022 met uitwisselen van kennis, werkwijze & mogelijkheden!

De workshop GRZ 2022 is speciaal voor medewerkers die al langere tijd werkzaam zijn op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers, klantbemiddelaren en zorgverkopers) die de DBC-achtergrond binnen Geriatrische revalidatiezorg willen beheersen en die graag de slag van theorie naar praktijk willen maken.

GRZ Formatiemodel 2022

Met ons GRZ Formatiemodel 2022  bieden wij effectief instrument om de GRZ ook komend jaar haalbaar en betaalbaar te houden! Het kostprijsonderzoek heeft uiteraard ook gevolgen voor de bekostiging van behandel- en zorgformatie op de revalidatie afdelingen. Ook voor 2022 hebben wij ons GRZ Formatiemodel weer aangepast aan de nieuwe NZa kostprijzen en profielen. Bieden wij haalbare en betaalbare behandelpaden? Het GRZ Formatiemodel 2021 geeft antwoord!

Neem voor meer informatie over ons GRZ Formatiemodel 2022 of onze GRZ QuickScan ‘Basis op orde’ contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl.

nov
2
di
Training Multidisciplinaire behandeling & begeleiding in de wijk
nov 2 – nov 16 hele dag

Training Multidisciplinaire behandeling & begeleiding in de wijk

Zorgprofessionals in de ouderenzorg hebben een belangrijke meerwaarde voor de mensen thuis. De financiering van de zorg is aan het veranderen en dat heeft consequenties voor zowel de cliënt, als de zorgprofessional en de zorgorganisatie. Mensen wonen vaker en langer thuis en de zorgvraag verandert. Opname in een zorginstelling vindt later of zelfs niet meer plaats, hervormingen zijn gewenst.

Nieuw speelveld
Dit betekent nieuwe kansen voor de zorgprofessional. Met een expertisecentrum maken behandelaren met hun specifieke kennis, coaching en behandeling in de ouderenzorg het verschil. De jarenlange ervaring met deze doelgroep en de mogelijke samenwerking met formele en informele zorgverleners in de wijk, maakt de zorginstelling de juiste aanbieder in dit nieuwe speelveld.

De overheveling van de subsidieregeling extramurale behandeling naar zorgverzekeringswet, de zogenaamde Geneeskundige Zorg voor Specifieke patiëntengroepen (GZSP) biedt nieuwe mogelijkheden voor het gehele behandelteam!

Doel training
Met de training rond het opzetten en doorontwikkelen van een behandel- en kenniscentrum in de ouderenzorg, bieden wij management, behandelaars en begeleiders handvatten om de extramurale inzet van behandelaren te professionaliseren. In een interactieve training krijgt u ideeën aangereikt en wisselt u ervaringen uit met andere deelnemers.

Deze 2-daagse training biedt
√  Verschillende mogelijkheden om behandeling en begeleiding te positioneren
√  Inzicht in toekomstige ontwikkelingen in de 1e lijn
√  Kennis van financieringsvormen voor extramurale behandeling en begeleiding
√  Ideeën om samenwerking vorm te geven, van thuiszorg naar WMO en welzijn
√  Zicht op kansen en mogelijkheden in de 1e lijn, inspiratie voor de ondernemer

nov
3
wo
Online Training Klaar voor de Wet zorg & dwang!
nov 3 hele dag

Online Training ‘Klaar voor Wet zorg & dwang!’

U kiest ervoor om uw EVV’ers, persoonlijk begeleiders (PB’ers) of verpleegkundigen de rol te geven als zorgverantwoordelijke binnen de Wet zorg en dwang (Wzd). Een goede keuze want zij kennen hun bewoners het beste! De Wet zorg en dwang vraagt echter van uw medewerkers een specifieke werkwijze met nieuwe taken en afstemming met andere disciplines in de dagelijkse praktijk. Zijn uw medewerkers klaar om deze taak en rol op zich te nemen? Deze interactieve training geeft uw medewerkers hiervoor de nodige tools en kennis.

De Wzd vereist de inzet van een aantal functionarissen bij de uitvoering van de wet. De nieuwe rol als zorgverantwoordelijke kan prima worden ingevuld door de EVV’er, PB’er of verpleegkundige. Zij kennen de bewoner en hebben ervaring in het vaststellen en evalueren van de persoonsgerichte zorg. Ook hebben zij ervaring in het samenwerken met andere disciplines en zijn de spil in het team.

Kern Wzd is… Nee, tenzij!

Onze training ‘Klaar voor de Wet zorg en dwang’ is gericht op het verkrijgen van kennis en vaardigheden om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden uit te oefenen, die de rol als zorgverantwoordelijke vraagt. In een interactieve training waarin veel ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen willen we de benodigde vaardigheden ontwikkelen.

Deze training is een speciaal gericht op EVV’ers , PB’ers en verpleegkundigen werkzaam in ouderenzorg, verstandelijk gehandicapte zorg en extramurale zorg, zie onze brochure voor meer informatie.

nov
10
wo
Workshop Teamleiders klaar voor Wet zorg & dwang!
nov 10 hele dag

Workshop ‘Teamleiders klaar voor Wet zorg & dwang!’

De Wet zorg en dwang (Wzd) betekent voor uw organisatie een ander beleid en een aangepaste werkwijze met nieuwe taken en rollen in de dagelijkse praktijk. Het werken volgens de Wzd vraagt om nieuwe procedures, specifieke kennis en vaardigheden van uw medewerkers en aangepaste overlegmomenten met de noodzakelijke disciplines. In onze workshop krijgt u informatie over de uitgangspunten van de wet en u krijgt handvatten om dit beleid binnen uw afdeling of organisatie verder te realiseren.

De Wzd regelt of en wanneer iemand met een psycho geriatrische aandoening of een verstandelijke beperking in zijn vrijheid beperkt mag worden door zorgverleners. De Wzd heeft een heel eenvoudig uitgangspunt: “Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Kern Wzd is… Nee, tenzij!

Met een interactief programma krijgt u snel en duidelijk de belangrijkste informatie over de uitgangspunten van Wzd en krijgt u een overzicht wat de Wzd betekent voor de werkwijze in de praktijk en uw medewerkers. Dosaris neemt u in de workshop mee in het Wzd-stappenplan. U weet na afloop wie en wanneer u de juiste deskundigen in moet schakelen bij elke stap. Tevens krijgt u de gelegenheid om samen met collega’s de vertaalslag naar de afdeling of locatie te maken, knelpunten en al gevonden oplossingen met elkaar uit te wisselen.

Deze workshop is een speciaal gericht op stafmedewerkers en teamleiders in de ouderen- of gehandicaptenzorg, zie onze brochure voor meer informatie.